มาร่วมเป็นผู้ออกแบบ Micro-Credentials

ด้วยนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สร้างอนาคตด้วยความสามารถให้ชุมชนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ร่วมออกแบบกับเรา

Micro-Credentials คืออะไร?

ระบบรับรองความสามารถที่เฉพาะเจาะจงผ่านการแสดงหลักฐานการทำงานจากความสามารถนั้นๆ เป็นเครื่องมือในการพิสูจน์การทำได้จริงผู้ที่ผ่านการรับรองจะได้รับ Digital Badge ที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการทำได้ เป็นหลักฐานยืนยัน
รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณค่าจากการผลักดันการศึกษาในฐานะ MC Designer

ผลักดันการรับรองความสามารถให้ผู้เรียนด้วย Micro-Credential ที่แรกของ Thailand Higher Education

สร้างชุมชมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยความเป็น Higher Education

ปลดล็อกศักยภาพและโอกาสให้ผู้เรียนและคนวัยทำงานจากทั่วโลก ไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จในการทำงาน

เสียงจากผู้ออกแบบที่เคยร่วมงานกับเรา

"MCs เป็นการพิสูจน์ว่าคุณทำเป็น ไม่ใช่แค่ทำได้ ทำได้ คือ ใครจะทำก็ทำได้ ทำเป็น คือ ทำมาให้ดี ทำมาให้ถูก ทำมาให้ใช่”

รศ. ดร.อิศรทัต พึ่งอ้น

นักวิจัยสังกัดศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุงรักษาสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“MCs ของมหาวิทยาลัยเราเป็นรูปแบบที่น่าสนใจในการเรียนการสอนในอนาคต”

ผศ.ดร.พงศกรณ์ วิจิตเวชไพศาล

อาจารย์สอนหลักสูตร Creative Technology สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

ขั้นตอนการออกแบบ

ออกแบบคอร์ส MC ด้วย 3 ขั้นตอนง่าย ๆ

"พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญจาก 4lifelonglearning
คอยสนับสนุนเสมอ”

1. เตรียมข้อมูล

เตรียมข้อมูล โดยตอบคำถาม 4 ข้อ คือ กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย, ความสามารถที่ต้องการพัฒนา, ตัวอย่างงานที่อยากจะเห็น, และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

2. ออกแบบ

วิธีการพัฒนาความสามารถและตัวอย่างงานที่อยากจะเห็นจากโจทย์ที่ใช้ในการทำงานจริง

3. ทดลองใช้งาน

ออกแบบ Digital badge และเตรียมทำ Pilot testing

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

หน้าที่ของฉัน เมื่อเป็น MC Designer มีอะไรบ้าง

ออกแบบ Micro-credential (MC) และ/หรือ Learning Units (LU)

เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการเผยแพร่ MC ที่ออกแบบ

ตรวจชิ้นงานของ MC ที่ได้ออกแบบ

ฉันอยากตรวจสอบว่าคุณสมบัติเบื้องต้นของ MC Designer มีอะไรบ้าง

เงื่อนไขเบื้องต้นมีดังนี้

เชี่ยวชาญในสายงานที่ต้องการออกแบบ พร้อมแนบตัวอย่างของประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของคุณ

มีกลุ่มเป้าหมายที่ให้ความสนใจขอการพัฒนาและรับรองความสามารถ ผ่านคอร์ส MC ที่ต้องการออกแบบ

MC Designer จะต้องออกแบบคอร์สด้วยตัวเอง หรือออกแบบร่วมกันเป็นทีมได้

คุณสามารถออกแบบ คอร์ส MC ด้วยตัวเอง และ/หรือ ร่วมกันออกแบบเป็นทีมได้

ฉันจะเริ่มต้นออกแบบ MC ได้อย่างไร มีคู่มือในการออกแบบ MC อะไรให้ฉันบ้าง

เรามีคู่มือการออกแบบ MC, หน่วยการเรียนรู้, และ workshop ที่ช่วยให้คุณสามารถออกแบบ MC ได้

ฉันจะมั่นใจได้อย่างไรในการออกแบบ MC ของฉัน ว่าจะมีคุณภาพ และสามารถเอาไปใช้รับรองความสามารถของผู้เรียนได้จริง

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านสายงานที่คุณออกแบบและด้าน MC framework คอยช่วยสนับสนุนการออกแบบของคุณ

เมื่อฉันพบปัญหาระหว่างขั้นตอนการออกแบบ ฉันสามารถติดต่อใครได้บ้าง

คุณสามารถติดต่อทีม MC Designer Support ผ่าน Line Official Account : @4LifelongLearning แล้วเราจะติดต่อกลับหาคุณเพื่อสนับสนุนและให้คำแนะนำตลอดกระบวนการออกแบบ MC

มาร่วมเผยแพร่
Micro-Credentials ของคุณ
ให้กับผู้เรียนกว่า 100,000 คนทั่วประเทศ

ร่วมออกแบบกับเรา

สนใจออกแบบ Micro-Credentials

ติดต่อทีม MC Support เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทาง