พัฒนาทักษะด้วย การทำจริง
เพื่อการทำงาน สู่อนาคต
แสดงศักยภาพที่คุณมี เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานแบบมืออาชีพด้วย Micro-Credential (MC) ที่เหมาะกับคุณจากผู้เชี่ยวชาญในสายงานอุตสาหกรรมนั้นๆ
ค้นหาความสามารถ
Author Name
VP of Company
Lorem Ipsum is simply dummy of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's.
Author Name
VP of Company
ค้นหาเส้นทางของทักษะที่มี สู่โอกาสของงานที่ใช่
วางแผนให้กับเป้าหมายชีวิตการทำงานของคุณเชื่อมโยงทักษะกับฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพที่หลากหลายเพื่อให้เห็นโอกาสของความก้าวหน้า และแนวทางการพัฒนาความสามารถของตนเองที่กำหนดได้กับ 4LifelongLearning
Coming Soon....
EXPLORE COMPETENSIESเข้าสู่การประเมิน

ทำไมต้องเป็น 4LifelongLearning?

แพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นในความสามารถ สะสมและปรับแต่งได้ตามความต้องการ รวมถึงตรวจสอบได้ด้วยตัวอย่างจากงานจริงที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมร่วมกันออกแบบมาสำหรับคุณ เพื่อรับรองว่าคุณมีความสามารถเฉพาะที่พร้อมในการทำงานจริง

สั้น กระชับ ตรงตามความต้องการ

• อยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้
• เลือกเรียนรู้ทักษะย่อยๆ
• เรียนรู้ได้ครบ จบในระยะเวลาสั้นๆ
• ถนัดเรียนด้วยภาษาไหนก็ทำได้ (TH/EN)

เรียนรู้จากการลงมือทำจริง

• สร้างประสบการณ์การทำงานจริง
• ฝึกฝนทักษะกลายเป็นมืออาชีพ
• เพิ่มกำไรชีวิตให้ตนเอง

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

• ข้อเสนอแนะนำไปใช้ปรับปรุงงานได้จริง
• พัฒนาทักษะด้วยข้อเสนอแนะที่ชัดเจน
• ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญในสายงานโดยตรง

คุณค่าเพื่อการทำงาน

• Digital Badge การันตีความสามารถการทำงาน
• สร้างรายได้เสริมจากทักษะที่เพิ่มขึ้น
• เพิ่มโอกาสในการทำงาน

Heading

Micro-Credentials Categories

Type of Micro-Credentials

Perceived end knowledge certainly day sweetness.

Career Specific Micro-credential

การพัฒนาและรับรองความสามารถที่เฉพาะเจาะจงในงาน ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญที่คำนึงถึงบริบทของการทำงานแบบมืออาชีพผ่านการพิสูจน์หลักฐานจากชิ้นงานและประสบการณ์การทำงานจริง

เรียนรู้เพิ่มเติม
Academic Focused Micro-credential

การพัฒนาและรับรองความสามารถที่เฉพาะเจาะจงในการเรียนรู้ การันตีผลการเรียนรู้ผ่านการพิสูจน์หลักฐานการเรียนรู้และความเข้าใจไม่ใช่ท่องจำ

เรียนรู้เพิ่มเติม
How do I cancel my subscription?

Unaffected at ye of compliment alteration to. Place voice no arises along to. Parlors waiting so against me no. Wishing calling is warrant settled was lucky. Express besides it present if at an opinion visitor.

Didn’t find the answer you are looking for? Contact our support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tincidunt sagittis eros. Quisque quis euismod lorem. Etiam sodales ac felis id interdum. Proin viverra nulla sem, vel molestie lacus volutpat nec. Integer ut bibendum erat.

Start for free

ข้อเสนอจากเรา

สิ่งที่ทำให้ 4LifelongLearning แตกต่าง...

ไม่ใช่...การเรียนครบชั่วโมงที่ยึดตามระยะเวลาแล้วจบคอร์ส

ไม่ได้ให้ประกาศนียบัตรเพียงเพื่อใช้ยืนยันการเข้าร่วม

ไม่ได้ให้เพียงความรู้โดยขาดการลงมือปฏิบัติจริง

ไม่บังคับว่าต้องเรียนรู้แบบไหน ไม่ว่าจากประสบการณ์ หรือจากแหล่งอื่น

ทำความรู้จัก Micro-Credentials ผ่าน 4LifelongLearning

Earn | Micro-Credentials - MC

"ระบบรับรอง" ความสามารถแบบเฉพาะเจาะจงที่เปิดโอกาสให้คุณเข้ามาพิสูจน์ความสามารถผ่านหลักฐานและประสบการณ์การทํางานจริงของคุณ

เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งอื่นๆ และต้องการพิสูจน์ความสามารถ โดยจะได้รับ Digital Badge เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมิน

Prove Your Competency  > Earn Now

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

ระดับบุคคล (Earner and Learner)

Job-embedded

พิสูจน์ความสามารถโดยใช้ประสบการณ์ที่คุณมี ไม่ว่าจะเรียนด้วยวิธีการไหน ขอเพียงคุณทำได้จริง

Personalised

เลือกหัวข้อที่จะพิสูจน์ความสามารถได้เอง พร้อมเมื่อไหร่ ก็แสดงศักยภาพผ่าน Micro-credentials ได้ทันที

Up or Re-skill

เรียนรู้และพัฒนาทักษะเพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือย้ายสายงานผ่าน Learn Platform และพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (Higher-order Thinking) พร้อมรับมือการแก้ปัญหาในอนาคต

Secure

แสดงผลและเก็บบันทึกหลักฐานความสามารถของคุณที่ผ่านการรับรองใน Digital Badge ที่ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและปลอดภัยด้วย Blockchain Technology

ระดับธุรกิจ (Business)

Customisable

ออกแบบการวัดและรับรองทักษะที่เป็นที่ต้องการในองค์กรได้ตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนาทักษะของพนักงานได้ตรงจุดและเกิดประสิทธิภาพ

Productive

ใช้เวลาไม่นาน ทำให้มีเวลาเหลือไปพัฒนางานในส่วนอื่นต่อ เพราะเราวัดความสามารถในระดับชำนาญ (Proficient) ผ่านหลักฐานที่ได้จากการทำงานจริง

Confident

พัฒนาทักษะของพนักงานด้วยการเรียนรู้ผ่านการทำงานจริงที่ออกแบบเองได้ เพื่อการพัฒนาที่เห็นผลและยั่งยืน

เลือก Micro-Credentials ที่สนใจ

Filter By Theme

Learn | Credentialing Learning

"ระบบพัฒนา" ความสามารถที่มีประสิทธิภาพซึ่งถูกออกแบบมาโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อการันตีการทำได้ทำเป็นให้คุณ Upskill หรือ Reskill อย่างมั่นใจว่าจะทำได้จริง

เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมพิสูจน์ความสามารถผ่านระบบ Earn และต้องการพัฒนาทักษะที่ตรงจุดโดยจะได้รับ Learning Outcome Certificate เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมิน

Upskill / Reskill  > Learn Now

เรียนรู้เพิ่มเติมผ่าน Learn

เพราะการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในชั้นเรียนเท่านั้น

Micro-Credentials คือ ”ประกาศนียบัตรดิจิทัล” สำหรับใช้ยืนยันความสามารถที่เฉพาะเจาะจงผ่านชิ้นงานหรือการแก้ปัญหาจริง เรารู้ว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในชั้นเรียนเท่านั้น เราจึงออกแบบการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์ธรรมชาติของการพัฒนาความสามารถ ให้ได้ทั้งความรู้และเน้นให้เกิดการลงมือทำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำได้

Way to learn

Choose the best way to learn for you

Follow us on Facebook

"4lifelonglearning"

Let's get connected for our lastest news, event & updates

Facebook

Micro-Credential ที่แนะนำ

การสร้าง Product Mindset

ฝึกทักษะ Product Mindset กับ MC นี้ ให้ตอบโจทย์การทำงาน Start-up ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าสร้างความก้าวหน้าทางธุรกิจ

การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยง เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ

เรียนรู้และลงมือทำกับ Micro-credential การบริหารความเสี่ยงเชิงคุณภาพและปริมาณไปด้วยกัน เพราะการประเมินความเสี่ยงสำคัญต่อการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้เติบโต

การตรวจจับความผิดปรกติของกระบวนการโดยใช้แผนผังสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping)

อยากทำงานโลจิสติกส์ ต้องมีเทคนิควิเคราะห์กระบวนการส่งมอบสินค้า ด้วยต้นทุนที่ถูกที่สุดและได้คุณค่ามากสุด สนใจเรียนรู้ได้เพียงปลายนิ้วคลิก Micro-credential ตัวนี้

การใช้กลยุทธ์การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ทักษะที่สำคัญของผู้ให้การศึกษาคือการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หากคุณต้องการเพิ่มทักษะในการประเมินผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ลงมือทำ MC นี้ไปด้วยกัน

การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

อยากพรีเซนต์งานด้วยภาษาอังกฤษในสายงาน tech แบบมือโปร มาฝึกฝนด้วย MC กับ 4LifelongLearning แล้วจะทำให้การนำเสนองานภาษาอังกฤษของคุณคล่องแคล่วกว่าเดิม

การใช้หลักการ Constructive Alignment เพื่อออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (​​Learning Unit)

เสริมทักษะการออกแบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพผ่านระบบ MC สามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่ทันสมัย ตอบโจทย์ผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

เว็บเพจแบบไดนามิกเพื่อแสดงข้อมูลและควบคุมโดยการประยุกต์ใช้เชิงอุตสาหกรรม

เตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็น Webmaster ที่มากความสามารถ ร่วมพัฒนา Skill ไปกับ 4lifelonglearning ผ่าน Micro-credential ในการสร้างเว็บเพจด้วย JavaScript

ภาษาซีสำหรับโปรแกรมเมอร์กราฟฟิกและเกม

หากคุณหลงใหลในการเป็นนักพัฒนาเกม ชื่นชอบออกแบบกราฟฟิก สนใจพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา C ลองมาฝึกฝนให้คุณเก่งขึ้นอีกระดับกับ Micro-credential นี้

การจัดระเบียบข้อมูล (Data Wrangling)

อาชีพสายData ห้ามพลาด Data Wrangling ที่จะช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลของคุณอัพสกิลไปอีกระดับด้วยการพิสูจน์ความสามารถผ่าน Micro-credential

การพัฒนาการแปลงภาพเรขาคณิตด้วยไลบรารีคณิตศาสตร์ (Math Library)

คนรักสายงานอนิเมชั่น การสร้างภาพ CG ห้ามพลาด MC นี้ ช่วยฝึกการพัฒนาการแปลงภาพเรขาคณิตที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้คุณกลายเป็นสุดยอดนักสร้าง CG

การพัฒนากระบวนการกรองเพื่อทําให้ปราศจากเชื้อ

อัพเลเวลสู่การเป็นนักพัฒนากระบวนการกรองสารละลายเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อโรค ผ่าน MC ตัวนี้ ที่จะทำให้คุณได้ลงมือทำจริง เพื่อการเติบโตในสายอาชีพของตนเอง

ดู Micro - Credentials ทั้งหมด

พาร์ทเนอร์ ของเรา

Full Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

How we can help you

Full Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

How we can help you

Full Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

How we can help you

Full Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

How we can help you

Full Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

How we can help you

Full Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

How we can help you

ทั่วโลก

ประเทศไทย

เสียงตอบรับจากผู้ใช้งานจริงของ 4Life

เรายังไม่จำเป็นต้องเล่นใหญ่เพียงแค่ทดลองก่อนเท่าที่เราทำได้ด้วยตัวเอง ดูว่ามีประโยชน์จริงหรือไม่ ก่อนที่จะลงมือทำจริง เจ็บจริง
คุณเพ็ญวิไล ตรีพลอักษร
Senior Manager of Customer Team-Globish Academia (Thailand)
ถ้าอยาก Transform ตัวเองที่นี่เหมาะมาก ๆ
คุณวินธวินด์ คำภีร์
Director of People-Globish Academia (Thailand)
สำหรับใครก็ตามที่มีความสนใจที่จะเป็น PM หรือว่ามีไอเดียจะสร้าง Product คิดว่าคอร์สนี้จะช่วยตอบโจทย์ทุกคนมาก ๆ จะช่วยให้งานของคุณเป็นระบบมากขึ้น
คุณศุภิสรา ภุมมา
Senior Manager of Product Development-Globish Academia (Thailand)
สามารถนำไป Apply กับงานของเราได้จริง ๆ และได้ Digital Badge ที่สามารถนำไปแชร์ให้คนที่สนใจเรารู้ว่าเรามีทักษะอะไรบ้าง
คุณชวชล พรพัชรฉัฐ
Senior Manager of Tech & Platform-Globish Academia (Thailand)
ได้ประสบการณ์จากการทำตาม Requirement ใน MC ไปประยุกต์ใช้ต่อยอดใน Thesis Project
ฟูอ๊าด หมัดนุรักษ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อยากจะแนะนำเพื่อน ให้มาลองใช้ MC เพราะ ปี 4 แล้ว น่าจะอยากได้แบบอะไรที่มารองรับความสามารถว่าทำงานเป็น ว่าเหมาะกับบริษัท
ศรัณย์ภัทร เวียงสิมา
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อยากจะแชร์ Badge ที่ได้รับ เพราะสามารถลิงก์ไปที่ผลงานได้ ทำให้รู้ว่าเราทำงานได้จริง ๆ
ณัฐกร ไตรยะวงศ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ได้ Earn MC Static Web และคิดว่าในอนาคตถ้าได้ไปสมัครงานแนวนี้ ก็จะแนบ Badge เป็น Portfolio ไปครับ
สหภพ จันทร์ทอง
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้ที่ Facebook "4lifelonglearning"

"4lifelonglearning"

Let's get connected for our lastest news, event & updates

Facebook

ปลดล็อกศักยภาพทีม

"4LifelongLearning"

สร้างทีมที่ดีขึ้นสำหรับองค์กรของคุณ ติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Text Link