ทำไมต้องเป็น 4LifelongLearning?

ทักษะที่ต้องการแบบกระชับ

• เรียนรู้ได้สะดวก
• ย่อยทักษะให้เป็นความสามารถขนาดเล็ก
• เรียนรู้ภายในระยะเวลาสั้น

เรียนรู้ด้วยการทำจริง

• ส่งเสริมการเรียนรู้คู่หูการลงมือทำ
• เรียนตามจังหวะที่เหมาะกับตัวเอง
• ฝึกฝนจากชิ้นงานที่สมจริง

ข้อเสนอแนะตรงจุดจากผู้เชี่ยวชาญ

ข้อเสนอแนะที่นำไปใช้ได้จริง
• พัฒนาทักษะด้วยคำชี้แนะที่ชัดเจน
• ได้ข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

คุณค่าที่ใช้งานได้จริง

• ปรับใช้ในการทำงานจริงได้
• ใช้ตัวอย่างจากงานจริง ในการประเมินหลักฐาน
• ได้รับ Digital Badge เป็นหลักฐานที่ถูกต้องและจดจำได้

ทางเลือกที่ใช่สำหรับคุณ

สิ่งที่ทำให้ 4LifelongLearning แตกต่าง...

ไม่ใช่...การเรียนครบชั่วโมงที่ยึดตามระยะเวลาแล้วจบคอร์ส

ไม่ได้ให้ประกาศนียบัตรเพียงเพื่อใช้ยืนยันการเข้าร่วม

ไม่ได้ให้เพียงความรู้โดยขาดการลงมือปฏิบัติจริง

ไม่บังคับว่าต้องเรียนรู้แบบไหน ไม่ว่าจากประสบการณ์ หรือจากแหล่งอื่น

ทำความรู้จัก Micro-Credentials ผ่าน 4LifelongLearning

Earn | Micro-Credentials - MC

"ระบบรับรอง" ความสามารถแบบเฉพาะเจาะจงที่เปิดโอกาสให้คุณเข้ามาพิสูจน์ความสามารถผ่านหลักฐานและประสบการณ์การทํางานจริงของคุณ

เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งอื่นๆ และต้องการพิสูจน์ความสามารถ โดยจะได้รับ Digital Badge เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมิน

Prove Your Competency  > Earn Now

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

ระดับบุคคล (Earner and Learner)

Job-embedded

พิสูจน์ความสามารถโดยใช้ประสบการณ์ที่คุณมี ไม่ว่าจะเรียนด้วยวิธีการไหน ขอเพียงคุณทำได้จริง

Personalised

เลือกหัวข้อที่จะพิสูจน์ความสามารถได้เอง พร้อมเมื่อไหร่ ก็แสดงศักยภาพผ่าน Micro-credentials ได้ทันที

Up or Re-skill

เรียนรู้และพัฒนาทักษะเพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือย้ายสายงานผ่าน Learn Platform และพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (Higher-order Thinking) พร้อมรับมือการแก้ปัญหาในอนาคต

Secure

แสดงผลและเก็บบันทึกหลักฐานความสามารถของคุณที่ผ่านการรับรองใน Digital Badge ที่ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและปลอดภัยด้วย Blockchain Technology

ระดับธุรกิจ (Business)

Customisable

ออกแบบการวัดและรับรองทักษะที่เป็นที่ต้องการในองค์กรได้ตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนาทักษะของพนักงานได้ตรงจุดและเกิดประสิทธิภาพ

Productive

ใช้เวลาไม่นาน ทำให้มีเวลาเหลือไปพัฒนางานในส่วนอื่นต่อ เพราะเราวัดความสามารถในระดับชำนาญ (Proficient) ผ่านหลักฐานที่ได้จากการทำงานจริง

Confident

พัฒนาทักษะของพนักงานด้วยการเรียนรู้ผ่านการทำงานจริงที่ออกแบบเองได้ เพื่อการพัฒนาที่เห็นผลและยั่งยืน

เลือก Micro-Credentials ที่สนใจ

Filter By Theme

Learn | Credentialing Learning

"ระบบพัฒนา" ความสามารถที่มีประสิทธิภาพซึ่งถูกออกแบบมาโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อการันตีการทำได้ทำเป็นให้คุณ Upskill หรือ Reskill อย่างมั่นใจว่าจะทำได้จริง

เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมพิสูจน์ความสามารถผ่านระบบ Earn และต้องการพัฒนาทักษะที่ตรงจุดโดยจะได้รับ Learning Outcome Certificate เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมิน

Upskill / Reskill  > Learn Now

เรียนรู้เพิ่มเติมผ่าน Learn

เพราะการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในชั้นเรียนเท่านั้น

Micro-Credentials คือ ”ประกาศนียบัตรดิจิทัล” สำหรับใช้ยืนยันความสามารถที่เฉพาะเจาะจงผ่านชิ้นงานหรือการแก้ปัญหาจริง เรารู้ว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในชั้นเรียนเท่านั้น เราจึงออกแบบการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์ธรรมชาติของการพัฒนาความสามารถ ให้ได้ทั้งความรู้และเน้นให้เกิดการลงมือทำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำได้

Way to learn

Choose the best way to learn for you

Follow us on Facebook

"4lifelonglearning"

Let's get connected for our lastest news, event & updates

Facebook

ติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้ที่ Facebook "4lifelonglearning"

"4lifelonglearning"

Let's get connected for our lastest news, event & updates

Facebook

Follow us on Facebook

"4LifelongLearning"

Let's get connected for our lastest news, event & updates

Facebook